ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК - Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації...

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
НА ВИРОБНИЧИЙ БУДИНОК
_____________________________________________,
(призначення)
N ____, вулиця (провулок, площа) ____________________________,
місто (селище, село) ________________________________________

Власник (юридична, фізична особа) 

Розмір частки власності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Паспорт виготовлено за станом на 

Начальник БТІ 

"___" ____________ 200_ р. 

___________________________
                    /підпис, прізвище/ 

Виконав ______________________
                                /підпис, прізвище/ 

М. П. (додаток 8 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

 


Додаток 8.1
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 
СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
виробничого будинку
______________________________________________________________
(призначення)

вул. (провул., площа) ______________________________________ N _____

місто (селище, село) _______________________________________________

Масштаб 1:500 

 

 

Експлікація 

Літер за планом 

Назва будинку, господарських будівель та споруд 

Площа земельної ділянки, у т. ч. 

Загальна площа 

Під будинком, господарськими будівлями та спорудами 

Під зеленими насадженнями 

Під дорожним (твердим) покриттям 

усього 

під будинком 

під господ. будівлями та споруд. 
(додаток 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 


Додаток 8.2
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 
ПЛАН
виробничого будинку
______________________________________________________________
(призначення)

вул. (провул., площа) ______________________________________ N _____

місто (селище, село) ______________________________________________

Масштаб 1:200

 

 


Додаток 8.3
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 
ЕКСПЛІКАЦІЯ
приміщень до плану поверхів виробничого будинку N ___, літер "___",
вулиця (провулок, площа) ____________________________________,
місто (селище, село) __________________________________________

Літер за планом 

Поверхи 

Номери виробничих приміщень 

Номери приміщень 

Призначення приміщень 

Загальна площа приміщень (підрахована за формулами розрахунку площ)
(кв. м) 

Площа приміщень (кв. м) 

Площа літніх приміщень (кв. м) 

Площа приміщень загального користування (кв. м) 

Самочинно збудована, переобладнана площа приміщень (кв. м) 

Примітки 

корисна (сума гр. 8 та 9) 

основна (виробнича) 

допоміжна 10 

11 

12 

13 
 


"___" ____________ 200_ р. 

Виконав __________________
                            /підпис, прізвище/ 

  

Перевірив ________________
                            /підпис, прізвище/ (додаток 8.3 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

 


Додаток 9
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

6376551389375150.html
6376601764183834.html
6376720577186066.html
6376873260551940.html
6377013260678866.html