ПФ.С.03.ПР.О.03.02 - Додаток а система блоків змістовних модулів підготовки бакалавра


ПФ.С.03.ПР.О.03.02

Основи динаміки підземних вод
ПП.024

Інженерно-геологічна

характеристика грунтів і регіональна інженерна геологія

ПФ.С.03.ПР.О.02.01

Основи грунтознавства
ПФ.С.03.ПР.О.03.03

Інженерно-геологічні процеси та явища
ПФ.С.03.ПР.О.01.03

Регіональна інженерна геологія
ПП.025

Планування міст

ПФ.Д.01.ПР.О.03.01

Функціональні зони міста
ПФ.Д.01.ПР.О.05.01

Структурні елементи сельбищної території
ПФ.Д.01.ПР.О.04.03

Території споруд зовнішнього транспорту
ПФ.Д.01.ПР.О.03.02

Стадії планувального проектування
ПП.026

Транспорт

ПФ.Д.01.ПР.О.05.02

Вулично-дорожня мережа міст
ПФ.Д.01.ПР.О.05.03

Види транспорту і транспортні розрахунки (розв'язки?)
ПФ.Д.01.ПР.О.04.02

Транспортні споруди
ПП.027

Правові та організаційні проблеми охорони праці

ПФ.С.10.ПР.О.08.01

Основи законодавства України про охорону праці
ПФ.С.10.ПР.О.08.02

Організаційні основи створення безпечних умов праці на виробництві
ПФ.С.10.ПР.О.08.03

Джерела небезпеки на виробництві
ПФ.С.10.ПР.О.08.04

Управління охороною праці в будівництві
ПП.028

Основи виробничої санітарії

ПФ.С.10.ПР.О.08.05

Основні завдання виробничої санітарії та гігієни
ПФ.С.10.ПР.О.08.06

Основи фізіології праці та комфортних умов життєдіяльності
ПФ.С.10.ПР.О.08.07

Основи ергономіки та інженерної психології
ПФ.С.10.ПР.О.08.08

Повітря робочої зони
ПФ.С.10.ПР.О.08.09

Захист від шуму і вібрації
ПФ.С.10.ПР.О.08.10

Виробничі випромінювання
ПФ.С.10.ПР.О.08.11

Виробниче освітлення
ПП.029

Техніка безпеки в будівництві

ПФ.С.10.ПР.О.09.01

Основи технічної безпеки
ПФ.С.10.ПР.О.09.02

Електробезпека
ПФ.С.10.ПР.О.09.03

Безпека експлуатації основних будівельних машин та обладнання
ПФ.С.10.ПР.О.09.04

Безпека експлуатації апаратів та систем з надлишковим тиском
ПФ.С.10.ПР.О.09.05

Безпечна організація будівельних майданчиків і дільниць робіт
ПП.030

Основи пожежної безпеки на будівельних майданчиках

ПФ.С.10.ПР.О.09.06

Система запобігання пожеж
ПФ.С.10.ПР.О.09.07

Системи протипожежного захисту
ПФ.С.10.ПР.О.09.08

Організаційно-технічні протипожежні заходи та їх економічна ефективність.
ПП.031

Основи архітектурно-будівельного проектування

ПФ.Д.02.ПР.О.01.01

Суть архітектури, її визначення і задачі
ПФ.Д.02.ПР.О.01.02

Основні прийоми архітектурної композиції
ПФ.Д.02.ПР.О.01.03

Конструктивні системи будинків
ПФ.Д.02.ПР.О.01.04

Техніко-економічна оцінка проектів
ПП.032

Об’ємно-планувальні, композиційні та конструктивні рішення житлових, цивільних і промислових будинків і споруд

ПФ.Д.02.ПР.О.02.01

Житлові будинки та їх конструкції
ПФ.Д.02.ПР.О.02.02

Громадські будинки та їх конструкції
ПФ.Д.02.ПР.О.02.03

Промислові будинки та їх конструкції
ПП.033

Матеріали для металевих будівельних конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.03.01

Фізико-механічні властивості сталей
ПФ.С.05.ПР.О.03.02

Хімічний склад сталей
ПП.034

Матеріали для залізобетонних і кам’яних конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.03.03

Види бетонів для залізобетонних конструкцій та їх фізико-механічні властивості
ПФ.С.05.ПР.О.03.04

Арматура та її фізико-механічні властивості
ПФ.С.05.ПР.О.03.05

Матеріали для кам’яних конструкцій
ПП.035

Основні положення

розрахунку будівельних конструкцій і основ за методом граничних станів

ПФ.С.05.ПР.О.02.01

Групи граничних станів
ПФ.С.05.ПР.О.02.02

Нормативні й розрахункові навантаження та їх сполучення
ПП.036

Граничні стани і розрахунок елементів металевих конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.04.02

Центрально-розтягнуті та центрально-стиснуті стальні елементи
ПФ.С.05.ПР.О.04.02

Стальні елементи, що згинаються
ПФ.С.05.ПР.О.04.03

Позацентрово-стиснуті і позацентрово-розтягнуті стальні елементи
ПФ.С.05.ПР.О.04.04

Принципи забезпечення місцевої стійкості
ПП.037

З’єднання в будівельних конструкціях

ПФ.С.05.ПР.О.05.01

Болтові з’єднання
ПФ.С.05.ПР.О.05.02

Зварні з’єднання
ПП.038

Методи розрахунку перерізів елементів залізобетонних конструкцій

ПФ.С.05.ПР.О.04.05

Розрахунок міцності залізобетонних елементів, що згинаються, за нормальними та похилими перерізами
ПФ.С.05.ПР.О.04.06

Стиснуті та розтягнуті залізобетонні елементи
ПП.039

Основи механіки грунтів

ПФ.С.05.ПР.О.06.01

Фізико-механічні властивості грунтів
ПФ.С.05.ПР.О.06.02

Напруження і деформація в грунтовому середовищі
ПФ.С.05.ПР.О.06.03

Граничний напружений стан основ
ПП.040

Фундаменти неглибокого закладання

ПФ.С.05.ПР.О.06.04

Конструкція фундаментів неглибокого закладання і глибина закладання
ПФ.С.05.ПР.О.06.05

Розрахунок і конструювання жорстких і гнучких фундаментів
ПФ.С.05.ПР.О.06.06

Підготовка основ і влаштування штучних основ
ПП.041

Будівельні машини

ПФ.С.01.ПП.О.05.01

Деталі машин
ПФ.С.01.ПП.О.05.02

Вантажепід’ємні машини
ПФ.С.01.ПП.О.05.03

Машини для земляних робіт
ПП.042

Будівельне обладнання та експлуатація будівельних машин

ПФ.С.01.ПП.О.05.04

Машини для залізобетонних виробів
ПФ.С.01.ПП.О.05.05

Будівельний інструмент
ПФ.С.01.ПП.О.05.06

Автоматизація і експлуатація будівельних машин
ПФ.С.10.ПР.О.01.01

Зміст і структура будівельних процесів та їх складові
ПП.043

Теоретичні основи технології будівельного виробництва

ПФ.С.10.ПР.О.01.02

Основи технологічного проектування будівельного виробництва
ПФ.С.02.ПП.О.02.02

Технічне нормування
ПП.044

Сучасні методи виконання основних видів будівельних процесів

ПФ.С.02.ПП.О.02.03

Фізико-хімічні процеси та принципи виконання основних видів будівельних процесів
ПФ.С.02.ПП.О.02.04

Технологічна структура, параметри та режими виконання будівельних процесів
ПФ.С.10.ПР.О.02.01

Сучасні методи комплексної механізації і роботизації будівельних процесів
ПП.045

Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій

ПФ.С.02.ПП.О.02.01

Основні положення технології монтажу
ПФ.С.02.ПП.О.02.02

Організація монтажного процесу
ПФ.С.02.ПП.О.02.03

Прийоми виконання монтажних операцій
ПФ.С.02.ПП.О.02.04

Механізація монтажу
ПП.046

Організаційні форми і структура управління в будівництві

ПФ.С.02.ПР.О.02.01

Оранізаційні форми і структура управління у будівництві
ПФ.С.02.ПР.О.02.02

Організаційно-технічна підготовка до будівництва об’єктів
ПФ.С.10.ПР.О.06.01

Організація парку будівельних машин та його експлуатація
ПФ.С.10.ПР.О.06.02

Організація комплектного забезпечення будівництва конструкціями і матеріалами
ПФ.С.10.ПР.О.06.03

Організація роботи транспорту в будівництві
ПП.047

Керівництво будівельним виробництвом

ПФ.С.10.ПР.О.06.04

Виробничо-економічний план будівельної організації
ПФ.С.10.ПР.О.06.05

Організація оперативного планування виробництва
ПФ.С.10.ПР.О.06.01

Технічна документація на будівництві
ПП.048

Виробничі моделі у будівництві

ПФ.С.10.ПР.О.03.03

Сітьові моделі й сітьові графіки
ПФ.С.10.ПР.О.03.01

Організація та графіки будівництва окремих будівель і споруд
ПФ.С.10.ПР.О.03.02

Організація та графіки будівництва комплексів будівель і споруд
ПП.049

Проектування об’єктів будівельного господарства і будівельних генеральних планів

ПФ.С.10.ПР.О.04.01

Призначення і види будівельних генеральних планів (БГП)ПФ.С.10.ПР.О.04.02

Розрахунки об’єктів будівельного господарства
ПФ.С.10.ПР.О.04.03

Основні положення проектування будівельних генеральних планів
ПП.050

Економічна модель

діяльності будівельної організації

ПФ.С.08.ПР.О.01.01

Формування виробничої програми будівельної організації
6371658067950426.html
6371746894554987.html
6371988059346089.html
6372070412951236.html
6372179628798420.html