Шляхи досягнення - Програма економічного І соціального розвитку вінницької області


^ Шляхи досягнення:


^ Очікувані результати


В сфері розвитку громадянського суспільства


Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки


Шляхи досягнення:


Очікувані результати:


^ Пріоритет 2. Реалізація державної молодіжної політики та підтримка сім’ї як основи суспільства


Шляхи досягнення:


Очікувані результати:


Пріоритет 3. Зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян і держави, створення якісно нової схеми організації роботи судів Вінницької області


^ Шляхи досягнення:

- проведення заходів щодо виявлення та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, викриття фактів хабарництва і корупції з боку посадових осіб органів влади, контролюючих органів та у системі судової гілки влади;

- проведення роботи щодо декриміналізації економічних відносин та викриття злочинів у базових галузях економіки області, спиртовій та цукровій промисловості, бюджетній сфері, у сферах приватизації та земельних відносин;

- забезпечення громадського порядку і безпеки громадян в громадських місцях, профілактики пияцтва і алкоголізму, безпеки дорожнього руху, недопущення розповсюдження на території області недоброякісної продукції тваринного походження, належну протидію незаконній міграції.

Очікувані результати:


Пріоритет 4. Проведення економічного та статистичного аналізу ефективного виконання обласних програм


Шляхи досягнення:

^ Очікувані результати:


Пріоритет 5. Залучення територіальних громад до розробки програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за рахунок коштів обласного, державного бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі


^ Шляхи досягнення:

- співфінансування проектів територіальних громад з питань соціально-економічного розвитку територій;

- поширення передового досвіду проведення конкурсів територіальних громад;

- надання технічної допомоги територіальним громадам в реалізації проектів;

- проведення ярмарки донорів для проектів територіальних громад.


^ Очікувані результати:

^ V. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ


Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці області:


Серед найбільших зовнішніх перешкод можна визначити:


До внутрішніх чинників, які можуть призвести до перешкод у розвитку економіки слід віднести:


Особливості розвитку економіки області можуть породжувати специфічні для області внутрішні ризики і перешкоди. Серед них:
6343096381792669.html
6343186490777781.html
6343223900343868.html
6343335623636653.html
6343453883104536.html